CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Chính sách thanh toán linh hoạt cho khách hàng sử dụng dịch vụ của VINEGROUP. Các bạn sẽ thấy thuận tiện khi giao dịch với chúng tôi: Quý khách có thể thanh toán với chúng tôi theo các phương thức sau.

1. Thanh toán bằng tiền mặt:

Không áp dụng thanh toán tiền mặt.

2. Chính sách thanh toán trực tuyến:

Quý khách có thể thanh toán trực tuyển theo các bước sau:

  • Nộp tiền mặt tại ngân hàng hoặc chuyển khoản đến tài khoản của VINEGROUP. Trong đó ghi đầy đủ các thông tin như: Tên khách hàng, số tiền, nội dung chuyển khoản
  • Thông báo cho VINEGROUP ngay sau khi quý khách đã thực hiện chuyển tiền/chuyển khoản.

Ngay sau khi nhận được thông báo xác nhận từ phía ngân hàng. Chúng tôi sẽ tiến hành thông báo lại cho quý khách đồng thời xuất rượu vang để giao cho quý khách trong thời gian theo quy định.

Thông tin chi tiết chuyển tiền cụ thể như sau:
chờ cập nhật