Vang Ý Dr Santa Seconda

440.000

%Vol: 14%

Giống Nho: Primitivo

Hương đầu cảm nhận đó là mùi của nho đen, thoang thoảng mùi vani . Hậu vị kéo dài

Ăn với bò nướng, dê nướng, bò sốt tiêu đen, thịt hun khói…

Dể lạnh từ 16°C đến 18°C trước khi dùng..